Test table

I CÔNG TÁC CẢI TẠO TẦNG TRỆT
01 Công tác đập phá nhà vệ sinh và cầu thang Công      6,00            6,00                        –                     450.000               2.700.000 Nhân công
02 Công tác đạp cửa và nâng cửa Bộ      5,00            5,00          265.000            1.325.000                     350.000               1.750.000 Nhân công và vật tư phụ
03   Công tác nâng nền trệt M3      1,00 15,00 4,00      0,20          15,80          115.000            1.897.500                       75.000               1.237.500 Xà bần hoặc cát san lấp và nhân công
04 Thi công đi lại hệ thống cấp thoát nước tâng trệt M2      1,00 15,00 4,00          60,00          115.000            6.900.000                       75.000               4.500.000 Ôngs nhựa BìNH MINH và nhân công
05 Công tác xây lại nhà vệ sinh nền  trệt M2      1,00 1,90 1,20      1,60            3,82          155.000               155.004                     750.000                  750.004 Xi măng gạch ống 8x8x18 bình dương cát vàng +nhân công
06 Công tác tô tường hai mặt nhà vệ sinh trệt M2      1,00 1,90 1,20      1,60      2,00            5,74            54.000               309.960                       55.000                  315.700 Cát vàng xi măng iseo và nhân công
07 Công tác lót gạch  nhà vệ sinh trệt M2      1,00 1,90 1,20      1,60      2,00            5,74            25.000               143.500                       75.000                  430.500 Xi măng iseo và nhân công
0932523779
0932523779