Browsing Category

Sửa chữa nhà

Những Công Trình Đang Thi Công

Những Công Trình Đang Thi Công. những công trình đang thi công và được sửa chữa nhà Chị Nga năm 2019. Thi công đạp phá tháo gở nhà củ. Thi công lát lại gạch nề mới toàn bộ nhà. Thi công đi lại hệ thống cấp thoát nước mới. Thi…
0964373201
0964373201